ישיבת ר"ח מנחם-אב התשס"ט

בסניף "הליכות עם ישראל" בנתניה יתקיים אי"ה ביום רביעי א' במנחם-אב התשס"ט ישיבת ר"ח אב.
הישיבה תעסוק בנושא: עיונים במורשתו של מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל.
1). הרב קאפח והרב מאזוז בין משנה תורה למורה נבוכים - ר' אליהו נגר יצ"ו.
2). סתירות מדומות בדברי הרמב"ם עם הערות הגר"י קאפח - ד"ר יובל סיני יצ"ו.
3). עיונים בשו"ת הריב"ד - הרב רצון ערוסי יצ"ו.

 

x

Audio Playlist