הנחיות לשבת ור"ח תזריע-מצורע בצל הקורונה

אחי ורעי די בכל אתר ואתר,

ה' עלינו – נחיה!

להלן הנחיות הלכתיות מתבקשות:

1 מי שכבר גדל לו שיער שמציק לו, וכן שער זקנו, ואם הוא יכול לספר ולגלח עצמו, רשאי בע"ש זה, למרות שמדובר בימי הספירה, לספר עצמו ולגלח עצמו.

2 מותר לצאת בשבת, גם למי שמחמיר לא לטלטל, כשהמסכה עטויה עליו, לא כמשא, אלא כלבוש.

3 המתפללים יחידים בבתיהם אינם אומרים ברכה מעין שבע.

4 המתפללים במרחב הפתוח, לפי הראשון לציון, אין לומר ברכה מעין שבע. ולפי הרמב"ם, יש לומר. ואם מדובר ברחבה של בית כנסת, יש לומר.

5 לגבי קריאת התורה, כיון שיש צורך לקרוא בשני ספרים, האחד פרשת תזריע ומצורע, והשני מפטיר בעניין ר"ח, לכן יש לנהוג כדלקמן:

א שבעה עולים יעלו בס"ת ראשון, ששה יקראו כל אחד שלושה פסוקים, ויפסיקו היכן שמותר להפסיק, והחזן יקרא את השביעי המשלים עד סוף פרשת מצורע, ואח"כ יאמרו קדיש, ויוציאו ס"ת למפטיר. ויקרא כל מי שיכול ורוצה לקרוא וכשאין אחר, גם החזן יכול לקרוא, כי מדובר בשני ס"ת בשני עניינים. רצוי להכין מקל ארוך, כדי שהחזן הרחוק מן הקורא שני מטר, יראה לקורא מקום הקריאה, או ידריכנו. מותר לחזן לראות בחומש, ולהדריך את הקורא מן הס"ת (מקל שהכינו מע"ש, אינו מוקצה).

כמובן, ציבור שכל השבעה עולים יכולים לקרוא בס"ת, אין טוב מזה.

ב אם מדובר בציבור שאינם יודעים לקרוא כלל, בשבת זו, ייאלצו להסתפק בכך, שהחזן (בעל קורא), יקרא הוא כל השבעה, יעלה, יברך, יקרא ראשון, יברך, ישב, יעמוד, יברך, יקרא שני, יברך וישב, ויעמוד, וכן הלאה, שבע פעמים. ואח"כ יוציאו ס"ת שני, ויקרא את המפטיר. רצוי מאוד שמישהו אחר יקרא את המפטיר.

6. ביום שבת, היחידים המתפללים בבתיהם, לפי מרן השו"ע, יכולים לומר הלל בדילוג בלי ברכה. לפי הרמב"ם, אין היחיד אומר הלל בדילוג כלל. לאחינו האשכנזים, גם יחיד יכול לומר הלל בדילוג עם ברכה.

7. בתנאים שנוצרו, אין חובת השלמה לפרשיות שלא קראו, ולא להפטריות.

לפי הראשון לציון, אם יש ציבור שיכולים להשלים הפרשיות, הרי בעליית כהן, יקראו כל פרשת צו ופרשת שמיני, ושלושה פסוקים ראשונים של פרשת תזריע, ואח"כ יעלו עוד ששה עולים עד סוף פרשת מצורע. אבל גם הראשון לציון מורה: "ציבור שמתפללים במקום שמזג האויר אינו נוח, מצד חום, או קור המצויים, או שיש סיבה אחרת שקשה לציבור שתהיה קריאת התורה ארוכה כל כך, וכגון שאין כסאות מסודרים או שאין לציבור חומרים וכד', או שנמצאים במרחב פתוח שקשה לשמוע הש"ץ) ויש צער וטורח ציבור גדול לקרוא ז' או ב' פרשיות, המקילים בזה לקרוא רק את פרשת השבוע, יש להם על מי לסמוך". גם לראשון לציון אין השלמה להפטריות.

 

אחי ורעי,

ה' הוציא אותנו מבתי הכנסת לרחובה של עיר, כדי שנקדש את הפרהסיא. נהיה עטופים בטליתות, לכבוד שבת קודש, לעיטוף בטלית, גם בליל שבת, יש יתרון, שניתן לכסות את הפנים במקום מסיכה, כמו כן שמרו על כל ההוראות ועל המרחקים.

כשתגמרו להתפלל אל תתגודדו זה ליד זה, גם כשתלכו ברחוב לבתיכם, אל תלחצו ידיים, אלא תנהגו כמנהג אבותינו, לקוד קידה של כבוד, ולברך זה את זה, בשבת שלום ומבורך, ולא להיעצר ולדבר.

ובזכות כך ישמע ה' את תפילותינו וידביר המגפה הארורה הזו מקרבנו במהרה, וישלח רפואה שלמה לכל החולים, ובפרט לחולי עמו בית ישראל, ויזכנו לשוב ולעבדו בשובה ונחת, ברוב עם הדרת מלך במקדשי ה'.

תאריך: 
23/04/20 כ"ט ניסן התש"פ
x

Audio Playlist