מזכר הבנה חדש בין הרה"ר לישראל והכנסייה האנגליקנית

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א והארכיבישוף מייקל ג'קסון חותמים על מזכר הבנה בין הרה"ר לישראל והכנסייה האנגליקנית, לאחר קיום 3 ימי דיונים באוניברסיטת אוקספורד, אנגליה, יולי 2012

הרב דיבר בנושא הדמוקרטיה בחזון המדיני של היהדות. להלן פתיחת דבריו:

"התכנסנו ביחד מנהיגים דתיים, יהודים ונוצרים, לשם בירור וליבון סוגיות חשובות, שמעסיקות את החברה בימינו, וממילא שהן אמורות להעסיק אותנו כמנהיגים דתיים.

בדברי על הדמוקרטיה בחזון המדיני של היהדות, אתייחס תחילה ליחס היהדות לדמוקרטיה. כי הדמוקרטיה המערבית בימינו מוצגת כשיטת משטר נאורה ביותר, ולכאורה הדמוקרטיה מאפילה על הדתות, משום שהן לכאורה, אינן מכירות בשלטון העם, ובחופש הפרט, ובשוויון ובחופש הביטוי וכיו"ב. אלא הן מכפיפות את מאמיניהן לרצון ה', ולסמכותו של מלך שמתמנה על ידי איש דת, לא על ידי העם.

לכן בדברי אעמוד על היחס שבין היהדות (כדת), לדמוקרטיה המערבית, ואשתדל להראות שאע"פ שהיהדות והדמוקרטיה נראות כמנוגדות זו לזו, ואע"פ שהדמוקרטיה לכאורה מתקבלת כנאורה יותר, בכל זאת יש ביהדות ערכים דמוקרטיים שעולים לאין ערוך על פני הדמוקרטיה המערבית.

כמו כן אוכיח שיש לדמוקרטיה המערבית חסרונות גדולים, ושיש לדמוקרטיה המערבית מה לקלוט ומה לאמץ מערכים דמוקרטיים שיש ביהדות.

אשתדל להוכיח שהיהדות האידיאלית היא הדמוקרטיה היותר אמתית, אבל זוהי תורת החזון המדיני של היהדות. ואנו מאמינים שבימות המשיח תתחולל תמורה. כי לעתיד לבוא תרבה הדעת באנושות, עד שגם אוהדי הדמוקרטיה המערבית יצטרפו לדמוקרטיה היהודית האידיאלית."
 

כנסיה אנגליקנית

כנסיה

תאריך: 
16/08/12 כ"ח אב התשע"ב
x

Audio Playlist