הרצאות וסיקור הקבלת פני רב – חוה"מ סוכות תשס"ט

כמידי שנה בשנה, בחול המועד פסח וסוכות, מתכנסים תלמידיו ומוקיריו של מו"ר הגאון ר' יוסף קאפח זצ"ל בבית מדרשו בירושלים - בית הכנסת "ארגון אבי דוד". ר' דוד ציחי יצ"ו (חתנו של מו"ר) גבאי בית הכנסת בשיתוף עם עמותת "הליכות עם ישראל" מקיימים ערב עיון במסגרת מה שהיה בעבר "הקבלת פני רב".

בא' דחול המועד סוכות, בבית הכנסת "אבי דוד" בירושלים היה מלא וגדוש בתלמידים הבאים לשמוע תורה וחכמה. גם הפעם, אחרוני האחרונים שהגיעו מעט באיחור, נאלצו לשמוע את ההרצאות בפתח בית המדרש, או מחוצה לו, כי רבו האנשים הצמאים לתלמוד תורה.

 

פתח את סדר היום, הרב עוז קאפח יצ"ו, נכדו של הגר"י קאפח ורב היישוב "מרחבעם", אשר מסר שיעור בנושא: מצוות ישיבה בסוכה - להשמעת ההרצאה לחץ כאן. לאחר מכן ברוב הוד והדר, התפללו הציבור תפלת מנחה, וסיימו במזמור הידוע של החג.

ר' דורון יעקב יצ"ו מהאקדמיה ללשון עברית, הרצה בנושא מעניין "בין עדן לתימן, הלכה ומנהג בין יהודי תימן". בדבריו סקר מנהגים שונים בקהילת עדן, וכן השווה בין מנהגים הנהוגים בשאר תימן (בעיקר בצנעא) הידועים לנו. גם עמד על ההבדלים בין נוסחי התפילה השונים - להשמעת ההרצאה לחץ כאן.

אחריו, הרצה בטוב טעם ודעת ד"ר ירון סרי יצ"ו, מן המחלקה לערבית במכללת צפת. נושא הרצאתו היה: "שקיעין למנהגי תימן קדומים בפזורה היהודית". בין היתר הראה הד"ר סרי, כיצד מסורת תימן היא קדומה ביותר, והביא דוגמאות לכך ממטבעות קדומים מתקופת בר כוכבא ועוד. במטבעות הללו היו מוטבעים ארבעת המינים, ובהם רואים ברור כי היו אוגדים את הלולב ההדס והערבה, בצירוף בדי הדס נוספים המעבים את האגודה. כן רואים אתרוגים לא קטנים, המוכיחים בבירור על מסורת נאמנה של אתרוגי תימן הידועים בגודלם - להשמעת ההרצאה לחץ כאן.

בסיומו של יום, לימד מו"ר הגאון ר' רצון ערוסי יצ"ו הלכות הקשורות לסיום שנת השמיטה. כדיני קניית שתילים או ירקות כעת בסיום השמיטה. בעיקר דן הרב ערוסי בדיני בעור פירות שביעית של

דידן, אנו נוהגים כרבנו הרמב"ם שפירות (או יין וכו') שנשארו לאדם וחל עליהם קדושת שביעת, הרי בהגיע זמן הביעור – יש לבערם ממש ולא להסתפק בהפקר כפי שהביאו פוסקים שונים. ועל כן יש להיזהר כשקונים יין או קופסאות שימורים בהם מופיע "אוצר בית דין" או "היתר מכירה", שיש לבדוק בלוחות מתי הוא זמן הביעור (מצוי בלוח הליכות עם ישראל לשנת תשס"ט) של כל פרי, ויש לסיימו עד אז, ואם לא עשה כן – הרי שיש לבערו - להשמעת ההרצאה לחץ כאן.

בסיום דבריו, ברך מו"ר את כל הקהל הרב את ברכת החג המסורתית. יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.
תזכו לשנים רבות ומועדים טובים!

https://net-sah.org/sites/default/files/images/IMG_2079.JPG

 

https://net-sah.org/sites/default/files/images/IMG_2043.JPG

https://net-sah.org/sites/default/files/images/IMG_2043.JPG

תאריך: 
16/10/08 י"ז תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist