דילוג לתוכן העיקרי

אתם עונים לא לפי הרמב"ם

בנוגע למיכה גודמן הרמב"ם לימד את העולם לבדוק דברים בצורה יסודית וגם אם דוחים דבר צריך לתת נימוקים. לכן התשובה על מיכה גודמן לא היתה מובנת. מה זאת אומרת שהספר שלו מתאים למי שלא מקבל את הי"ג עיקרים? הרי גם המתנגדים לרב קאפח זצ"ל ולאותם שכופרים בקבלה טוענים שהוא לא מאמין בעיקר של התורה שבעל פה שקבע הרמב"ם. לפי זה יוצא שהי"ג העיקרים עצמם צריכים פירוש. לא רק זה גם ידוע שפרשנים גדולים כמו ר' שמואל אבן תיבון ור' יוסף כספי מפרשים את העיקרים לא כפשוטם, והפירוש של גודמן נשען על הפירושים שלהם לכן לא ברור מדוע יש הסתייגות ללא התמודדות של אמת עם הטענות רק דחייה באוויר.

Subscribe to הרב ד"ר חננאל סרי