הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום לרב,
למיטב ידיעתי אחינו נוהגים שלא לנגב ידיים על הבגדים אחר נטילת ידיים של בוקר ושל פת.
שאלתי היא האם גם לפי רבינו יש עניין לא לנגב ידיים בבגדים?

שו"ת |

שלום כבוד הרב!
כיצד צריך לנהוג חובש שצריך להישבע את שבועת החובש'?

( נוסח השבועה:
אני, חייל בחיל הרפואה של צבא ההגנה לישראל
נשבע היום הזה -
להושיט יד עוזרת לכל פצוע ולכל חולה,
אם נקלה ואם נכבד, אם אוהב ואם אויב -
ולכל אדם באשר הוא אדם.

אני נשבע להביא מרפא וצרי לגוף ולנפש,
לשמור סוד, אמונים וכבוד, ולשקול את מעשי
בתבונה, בתושיה, ובאהבת אנוש.
שומר אחי אהיה תמיד - אם בקרב, אם באלונקה
ואם ליד מיטת החולי.

שו"ת |

כבוד הרב שלום,
במקרה ואישה נבעלה בעילת עבירה ולאחר מכן נישאה לאותו האיש, האם מותר לכתוב 'בתולתא' בכתובה? מדובר על זוג שחזרו לדרך הישר ביחד לפני החתונה ונישאו.
הרי יש כאן בזיון גדול שבשעת החופה וקידוש האישה לבעלה, יקראו את הכתובה ויתגלה לעיני כל שהכלה איננה בתולה ונבעלה בעילת זנות.
א. האם מותר לכתוב 'בתולתא'?
ב. במקרה שהתשובה לשאלה א. היא שלילית, כיצד אפשר לנהוג?
תודה רבה

שו"ת |

כאשר יש לי קערה של חרוזים במלא צבעים , האם מותר לי לברור לפי צבעים ?
האם יש בורר לפי הרמב"ם בחפצים בגדים וכלים ?
לפי מימרת רבא ניראה שכן והרמב"ם לא מביא אותה בהלכה .
ומהו המקור ?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,

לגבי יחסי אישות הרמבם כותב שם שאפילו הוא רב עימה או מקלל אותה אסור לה לא לתת לו יחסי אישות ותקרא מורדת. האמנם? האם הרמבם מעודד אינוס?

עניין נוסף שהרב ענה לי בעבר על לקיחת אשה נוספת שמי שלקח זה היה לצורך פריה ורביה... בעניין הזה הרמבם התכוון שאפילו לא שואל דעתה? ורק בעניין הזה?

תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪