דילוג לתוכן העיקרי

כיצד עלינו לנהוג כיהודים מאמינים לאור רבוי נסיונות הפגיעה של ערבים ביהודים?