דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות לא יהיה בעלים של אילן אחראי לנזקים שנגרמו מפירות האילן שנשרו לרשות הרבים?