דילוג לתוכן העיקרי

האם ברכת 'שהשמחה במעונו' בסעודת חתנים מוגבלת רק לשבעת ימי המשתה?