דילוג לתוכן העיקרי

ללא הצבת גבולות ערכיים לתקשורת החפשית תהפוך היא לסכנה למשטר הדמוקרטי במדינת ישראל