דילוג לתוכן העיקרי

פירוש הרמב"ם למשנה - הקדמה למסכת אבות - שמונה פרקים 06

תשובת הרמב"ם לתלמידו יוסף בן יהודה בענין קץ קצוב לחיים