דילוג לתוכן העיקרי

פירוש הרמב"ם למשנה - הקדמה למסכת אבות - שמונה פרקים 04

עמוד רנט הרבה ימצא במדרשות - עמוד רסב ואין הדבר כן