דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים בני תימן בארץ ישראל לנטוש את מנהגי אבותם ולנהוג כמסורות עדות המזרח?