דילוג לתוכן העיקרי

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות משמן שהופק מעצי זית שנטע גוי בקרקע שרכש בארץ ישראל?