דילוג לתוכן העיקרי

ההצבעה על הצעת החוק שחשפה את הפיחות העמוק שחל במעמדה של הכנסת