דילוג לתוכן העיקרי

באלו תנאים נחשבים היחידים מחוץ לבית הכנסת כמתפללים בציבור והאם רשאים לענות לקדיש ולקדושה?