דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק כג יט (שבות כותב) - 055