דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק כג טז-יט (שבות כותב) - 054