דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק כג יב-טו (שבות כותב) - 053