דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק יא יז עד סוף כותב - 052