דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק כג ט-י(שבות מכה בפטיש)פרק ח כ-כא (צידה) - 045