דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לברך הגומל בשונה ממה שקבעו חכמים? האומר אמן אחרי מי שברך הגומל-האם יצא ידי חובה?