דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להניח בשבת ביצים קשות שיתחממו על הפלטה המתוכננת להדלק למרות חימום (בישול) המים?