חכמים אסרו המוקצה כדי שלא יסיח אדם דעתו מהיעוד של קדושת השבת

חכמים הנחילו לנו גזרות שונות שתכלית ייעודם שיסיח אדם דעתו וממלאכות העולם הזה ויפנה את ליבו ומוחו לקדושת השבת. בכך יהיה דבוק בבוראו ויחשוב על תכלית בריאתו ושלימותו הרוחנית של הכלל והפרט.

תגיות: 
תאריך: 
18/12/19 כ' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist