דילוג לתוכן העיקרי

ציבור שיצאו לחו"ל ואין עמם ספר תורה, האם רשאים לקרוא ההפטרה בברכה?