האם האיסור לסעוד בערב שבת מן המנחה ומעלה כולל גם את 'סעודת ההבראה' לאבלים?

תאריך: 
06/10/19 ז' תשרי התש"פ
x

Audio Playlist