היש חובה, בהפרת נדרים, לחזור שלש פעמים על הלשונות: שרוי, מחול, מותר?

תאריך: 
19/09/19 י"ט אלול התשע"ט
x

Audio Playlist