האם רשאים הציבור לקרוא הפטרה בנסיבות שלא קראו בתורה?

x

Audio Playlist