האם רשאים לכרות עץ פרי רק בגלל שעלות הטיפולים בו עולה על התועלת ממנו?

גדר איסור בל תשחית

תאריך: 
14/08/19 י"ג אב התשע"ט
x

Audio Playlist