האם רשאים לכרות עץ פרי רק בגלל שעלות הטיפולים בו עולה על התועלת ממנו?

x

Audio Playlist