דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לשנות חלוקת הפרשיות לאחר שבפרשה קודמת שינו הסדר כדי שלא לסיים בדבר רע?