האם אכילה לאחר קיום סעודה שלישית מחייבת הבדלה על הכוס?

תאריך: 
28/03/19 כ"א אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist