דילוג לתוכן העיקרי

מדוע נאסרו כלאי הכרם של הגוי והרי איננו מוזהר בזריעת כלאים?