עבר ונתן לחברו הלוואה ללא שטר או עדים, האם רשאי הדיין להפך השבועה לתובע ויטול?

תאריך: 
09/08/18 כ"ח אב התשע"ח
x

Audio Playlist