האם שינוי שם יכול לשחרר את החייב מאחריותו לחוב בשטר הנושא את שמו הקודם?

תאריך: 
08/08/18 כ"ז אב התשע"ח
x

Audio Playlist