דילוג לתוכן העיקרי

אימתי אין מחילים הכלל: 'כל פסוק דלא פסקיה משה רבינו אין אנו רשאים לפסקו'?