היש מקום לברך "הטוב והמטיב" על מין יין אחר שהובא לשלחן ב"סעודת הבראה"?

תאריך: 
08/05/18 כ"ג אייר התשע"ח
x

Audio Playlist