בן תימן המתעטף בטלית במקום שאין נוהגין כן, האם יחשב לו זה ליוהרה?

תאריך: 
15/04/18 ל' ניסן התשע"ח
x

Audio Playlist