דילוג לתוכן העיקרי

טעו וקראו פרשת 'פרה' בשבת ההפסקה, היש לחזור ולקרוא פרשת 'פרה' בסמיכות לפרשת 'החודש'?