דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לקרוא בלחש מהמגילה שלפניו בעת שהוא שומע הקריאה מהחזן?