דילוג לתוכן העיקרי

האם האיסור לעשות מלאכה קודם שיתפלל כולל כל מלאכות כדיני השבת?