מהי הברכה על תבשיל זרעוני חיטה, בורא מיני מזונות או בורא פרי האדמה?

x

Audio Playlist