דילוג לתוכן העיקרי

האם ברכת המזון פוטרת ברכה אחרונה למי ששכח לברך על פרות מיובשים שאכל לאחר הסעודה?