מהי הגדרת 'קביעות סעודה', לשיטת הרמב'ם, להתחייב המוציא וברכת המזון על מאפה מזונות?

x

Audio Playlist