היש לאסור אכילת החמין לאחר שנמצא דם בחלמון הביצה שנתבשלה בו?

תאריך: 
30/11/17 י"ב כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist