דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לשיטת הרמב"ם להשתמש בשבת בפלטה המותקנת בתנור שיש לו אופציה ל "מצב שבת"?