דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להתפלל או לומר דברי קדושה למול צינור ביוב?