האם רשאים להתפלל או לומר דברי קדושה למול צינור ביוב?

תאריך: 
14/09/17 כ"ג אלול התשע"ז
x

Audio Playlist