דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות יותר להקליט אמירת סליחות ע"י אחר ולהפיץ קבצי ההקלטה לאחרים?