מהם הנסיבות שיתחייב הגוזל, המזיק והחובל בחברו לפייס את הנפגע בנוסף לשיפוי הכספי על הפגיעה בו?

x

Audio Playlist