האם נכון עושים הקוראים בט' באב 'ויחל' ללא תרגום וההפטרה בתרגום?

x

Audio Playlist