האם נכון עושים הקוראים בט' באב 'ויחל' ללא תרגום וההפטרה בתרגום?

תאריך: 
04/08/17 י"ב אב התשע"ז
x

Audio Playlist