דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהגו הציבור עם אחד מבאי בית הכנסת שהינו כהן שחי עם גויה?